• smanjena potrošnja energije
  • smanjenje troškova
  • optimizacija
  • smanjena emisija štetnih materija
  • zaštita okoline
  • kvalitet života

O Softveru

Promena klime i promene u ponašanju potrošača, kao i rastući tržišni pritisak na poljoprivrednog proizvođača nametnuli su ideju da se poljoprivredni sektor poveže i upotpuni savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama i uhvati korak sa tehnološkim razvojem ostalih privrednih sektora.

Višedecenijski rad u oblasti zaštite i ishrane bilja i gotovo svakodnevna saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima rezultirali su u zajedničkom naporu i želji da se prevaziđeni „kalendarski“ princip tretiranja biljaka zameni jednim savremenim, preciznijim i daleko efikasnijim sistemom zaštite i tretiranja biljaka.

Višegodišnji rad ekspertskog tima sačinjenog od stručnjaka iz oblasti poljoprivrede, matematike, informatike i ekonomije rezultirali su razvojem internet alata za poljoprivredu SmartPlant.

SmartPlant ili u prevodu “Pametna Biljka” je savremeno informatičko rešenje koje pomaže poljoprivrednim proizvođačima da poboljšaju, olakšaju i optimizuju svoj proizvodni proces unapređenjem sistema zaštite i tretiranja biljaka - voća, povrća i žitarica.

SmartPlant je online, veb bazirana platforma koja poljoprivredniku pruža informacije o rizicima nastanka konkretnih bolesti i pojave štetočina za određenu gajenu biljku, na određenoj lokaciji, za dati vremenski period. Rad se bazira na meteorološkim podacima, koji se očitavaju i unose u sistem svakih sat vremena, sa meteoroloških stanica na teritoriji cele zemlje.

Na osnovu preciznih merenja i matematičkih procesa, sistem snabdeva korisnika bitnim informacijama formulisanim u obliku upozorenja i konkretnih uputstava za delovanje. Sve ovo, povezano je sa Geografskim Informacionim Sistemom (GIS) što omogućuje prikazivanje podataka na konkretnoj mapi. Interaktivna mapa pruža vizuelni pregled zahvaćenih regija datim upozorenjima i omogućuje korisniku detaljniji pregled jedne ili više konkretnih tačaka na mapi. Korisnik može da definiše biljke koje želi pratiti i zadati koordinate svog poljoprivrednog gazdinstva. Matematičkom interpolacijom podataka, svaka tačka na geografskoj mapi poseduje tačne podatke o trenutnom stanju i verovatnoći nastanka određenih štetnih događaja za praćene biljne vrste, nezavisno od postojanja meteoroloških stanica. Ova funkcija obezbeđuje jednaku upotrebnu vrednost svim korisnicima i osigurava isti kvalitet podataka nezavisno od geografske lokacije korisnika.

Zbog svojih mnogobrojnih korisnih funkcija možemo ga smatrati elektronskim poljoprivrednim savetnikom koji je dostupan putem Interneta na svakom kućnom PC/Mac računaru, tabletu ili Android pametnom telefonu. Ovaj džepni savetnik modernog dizajna i prijatnog izgleda, lak za korišćenja i za osobe sa osnovnom informatičkom pismenošću (web browsing i razmena elektronskih poruka) teži da postane sastavni deo pribora za rad svakog modernog poljoprivrednog proizvođača.

Korisnici SmartPlant platforme su: poljoprivrednici-farmeri, predstavnici poljoprivrednih stručnih službi i zadruga, agronomi i naučni radnici.

Dosadašnja iskustva pokazuju da SmartPlant povećava produktivnost u uzgoju biljaka (žitarice, voće i povrće), optimizuje potrošnju sredstava za tretiranje (herbicidi, pesticidi, fungicidi i dr.), kao i potrošnju ostalih resursa (nafta, struja, voda i radna snaga).

Na ovaj način, SmartPlant Vam štedi novac, a pored ekonomskih koristi smanjuje negativne uticaje na životnu sredinu, povećava bezbednost hrane a samim tim i kvalitet života nas i naših porodica.
Korišćenjem SmartPlant platforme, poljoprivrednik se može posvetiti usavršavanju i razvoju svog gazdinstva, može se fokusirati na razvoj postojećih i novih tržišta, kao i na uspešniju komunikaciju sa rastućom bazom svojih zadovoljnih kupaca.

POLJOPRIVREDNI SAVETNICI - ZAŠTITA I ISHRANA BILJA

dr DRAGAN VAJGAND

+381 63 326 772
vajgandd@smartplant.farm

FLORIAN FARKAS

+381 63 546 978
florian@smartplant.farm
MENADŽER PROJEKTA

LASLO ŠAMU

+381 63 597 024
samu@smartplant.farm